Technológie

Heartstone

Kachle z produktového radu Hearthstone fungujú na princípe splyňovania (rovnako ako kanadské kachle), vďaka čomu je interval prikladania dreva 6 – 16 hodín a výplň ohniska alebo obloženie kachlí z mastenca zaručuje príjemné odovzdávanie tepla ďalších pár hodín.

WOODBOX®

Medzinárodne patentovaný systém spaľovania WOODBOX® je najdôležitejším pokrokom v technológii spaľovania tuhého paliva v tomto desaťročí. Ponúka vysokú účinnosť, zníženú spotrebu paliva, nízke emisie, ako aj veľkolepý tanec plameňa. Modely Woodbox sú tiež ako prvé kachle na tuhé palivá s programovateľným termostatickým diaľkovým ovládaním.

Jednochosť používania a ohromujúci výkon

Technológia Woodbox umožňuje kombinovať teplo a jednoduchosť používania s vynikajúcim výkonom pri spaľovaní. Stačí len stlačiť tlačidlo na diaľkovom ovládači a získate všetky výhody Woodbox.

Patentovaná spaľovacia technológia Nestor Martin využíva kombináciu prírodného komínového ťahu a predhriateho vzduchu, ktorý sa pomaly a rovnomerne pohybuje smerom k plameňu. Vďaka tomu sa dosiahne ohromujúci efekt, od obrovských plameňov až po jemný tanec ohňa.

Technológia Woodbox® uľahčuje obsluhu krbu a má tiež nasledujúce technické výhody:

  • Spaľovací systém obsahujúci kombinované dodatočné spaľovanie
  • Vynikajúci výkon a nízke emisie
  • Presná kontrola rýchlosti horenia – výkonu kachlí
  • Systém oplachu skla, aby sa udržalo vždy čisté
  • Dodatočný prívod vzduchu pre jednoduchšie založenie ohňa
  • Oceľová vzduchotesná spaľovacia komora lemovaná liatinou
  • Jednoduchá manuálna obsluha

Diaľkové ovládanie

Zahrajte sa s ohňom

Jedinečným doplnkom krbových vložiek a kachlí Nestor Martin je aj ich programovateľné termostatické diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť výkon – zrýchliť alebo spomaliť horenie. Zariadenie môže pracovať v manuálnom alebo automatickom režime. Pri manuálnom režime stačením tlačidiel + a – regulujete prívod vzduchu a tým jednoducho zvyšujete alebo znižujete intenzitu horenia. Kedykoľvek môžete prejsť do automatického režimu, kde si môžete nastaviť požadovanú teplotu a Vaše kachle sa vďaka vstavanému termostatu o všetko postarajú. Diaľkové ovládanie Nestor Martin poskytuje väčšiu flexibilitu a pohodlie ako kedykoľvek predtým.

Kachle dokážu spaľovať viac ako 10 hodín v úspornom – nočnom režime bez prikladania. Pohľad na plamene a neuveriteľne presné ovládanie ohňa sú bezkonkurenčné. Je celosvetovo známe, že iba naša spaľovacia technológia robí krbovú vložku alebo kachle originálom od Nestor Martin.

Ecodesign 2022

Norma Ecodesign v zásade definuje ekologicky šetrný dizajn výrobkov spojených so spotrebou energie a má za úlohu urobiť celý životný cyklus energeticky účinným alebo recyklovateľným. Dodržované zásady sú tiež definované ako zásady pre označenie CE, a vzťahujú sa na tovar uvádzaný na trh EÚ.

Ako jedno z mnohých opatrení je v rámci „Ecodesignu 2022“ nastavené aj ekologické plánovanie „lokálnych ohrievačov na tuhé palivá“, teda kotlov a kachlí na tuhé palivá.

Nariadenie EÚ špecifikuje minimálne požiadavky na vykurovacie zariadenia na tuhé palivá, ktoré musia byť splnené, aby mohli byť uvedené na európsky trh. Od roku 2022 sa budú v rámci EÚ alebo EHP vyrábať iba kachle a kotly spĺňajúce tieto požiadavky:

  • Energetická účinnosť vykurovania: účinnosť a regulovateľnosť spaľovania a akumulácia tepla, zvýšenie teploty spaľovania
  • Emisie: tuhé častice (PM), organické plynné zlúčeniny (OGC), oxid uhoľnatý (CO) a oxidy dusíka (NOx)

Všetky krbové kachle HERGOM a NESTOR MARTIN v naej ponuke spĺňajú túto normu Ecodesign 2022